Remark Groep 
Remark Groep, gevestigd aan Industrieweg 24 7949 AK Rogat Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onderstaande privacy verklaring geldt voor alle merken van de Remark Groep. Hieronder vallen specifiek alle websites van de Remark Groep: Therme, Vogue Girl, Vogue Cosmetics, Glycerona, Resdan, Daro, Nestosyl, Formule W, Suprimal, De Vergulde Hand, ZARQA, Amando, Dr. E.J. Swaab en Vogue Men.

Contactgegevens:
https://www.remarkgroep.nl
Industrieweg 24
7949 AK Rogat Nederland
+31522442224 

Ronald Plantinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Remark Groep. Contact opnemen? Vraag in dit geval zijn contactgegevens op via de e-mail bij: cons.advies.remark@visionhealthcare.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Remark Groep verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam  en achternaam (in geval van inschrijving nieuwsbrief óf het indienen van een klacht,
vraag of opmerking via het serviceformulier)
– E-mailadres (in geval van inschrijving nieuwsbrief óf het indienen van een klacht, vraag of opmerking
via het serviceformulier)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens (via Google Analytics )
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (via Google Analytics )
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk zoals Google AdWords)
– Internetbrowser (via Google Analytics )
– Apparaat type (via Google Analytics )

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cons.advies.remark@visionhealthcare.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Remark Groep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Remark Groep analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming 
Remark Groep neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Remark Groep) tussen zit. Remark Groep gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MailChimp, Google AdWords, Google Analytics, Google TagManager, Google SearchConsole. Deze systemen halen data op van gebruikers op de website die akkoord zijn gegaan met de cookie verklaring. Indien er niet akkoord is gegaan, wordt deze informatie ook niet opgehaald.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Remark Groep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 1 jaar als bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, overige persoonsgegevens, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze websites, gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen, internetbrowser, apparaat type. Na deze termijn worden alle persoonsgegevens verwijderd uit het archief. Met uitzondering van bewuste inschrijving van e-mailadres bij een nieuwsbriefinschrijving. Deze kan uitsluitend door de bezoeker zelf beëindigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Remark Groep verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Remark Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Remark Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Remark Groep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Remark Groep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cons.advies.remark@visionhealthcare.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Remark Groep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Remark Groep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via cons.advies.remark@visionhealthcare.eu